Elke zondag om 14:30

Locatie: Immanuėlkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV Veldhoven

(Tevens crčche en nevendiesten voor kinderen en 10-ers)