ZONDAGDIENSTEN

Wij komen samen iedere zondagmiddag om half 3 in de Immanuëlkerk aan de Teullandstraat 1 in Veldhoven. Iedereen is daar van harte welkom. Voor de kleine kinderen t/m 5 jaar is er opvang in een speciale crècheruimte en voor de kinderen t/m 11 is er een speciale kinderdienst. Tevens zijn er elke maand enkele 10-erdiensten tijdens de samenkomst. Verder vieren wij elke 1e zondag van de maand met elkaar het Heilig Avondmaal en gedenken zo met elkaar hoe onze Heer voor onze zonden is gestorven aan het kruis.

DOOR DE WEEKSE DIENSTEN 

Op donderdagavond komen wij samen om half 8 ten huize van de voorganger in de Vijverstraat 4 te Veldhoven en hebben afwisselend Bijbelstudies en Gebedsdiensten.

BIJBELCURSUSSEN

Wij verzorgen gratis correspondentie Bijbelcursussen, zoals:
- 10 lessen over “Wie is Jezus Christus?”
- 25 lessen over “Het nieuwe leven in Christus”
- 12 lessen over “Liefde, verkering & huwelijk”
- Je kunt deze lessen ook volgen via e-mail.
- Heeft u/ heb jij belangstelling, mail of bel ons.

SPECIALE BIJEENKOMSTEN

We organiseren speciale bijeenkomsten zoals bij hoogtijdagen waar een ieder voor worden uitgenodigd om kennis te nemen met het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen en geven hen de gelegenheid om er ook deel aan te krijgen.

EVANGELISATIE

Vanuit ons midden wordt het Goede Nieuws verspreid op straat en aan de deur o.a. via gesprekken en gratis evangelische lektuur.