Wie Zijn Wij

Wij zijn een gemeenschap van christenen die samen één doel beogen om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de realiteit van de opgestane Heer Jezus Christus en het offer van Zijn leven aan het kruis op Golgotha voor de zonden van de hele wereld. Hij biedt ons de mogelijkheid om bevrijd te worden van onze zonden en een echte, functionele relatie met God aan te gaan en zo door Hem een eeuwig leven met God te verkrijgen.

Wij vormen tezamen het “Huisgezin Gods”, d.w.z. een familie van God. De Heer Jezus Christus is het hoofd van deze familie. Onder Zijn leiding zijn een aantal verantwoordelijken aangesteld, namelijk een voorgangerechtpaar, een oudstenechtpaar en een diacones.

alt

Cor & Gretta van Delft

Het voorgangerechtpaar is Cor en Gretta van Delft. Zij weten zich door de Heer geroepen en aangesteld en door hun evangeliearbeid is deze gemeenschap van christenen ontstaan. Zij dragen in opdracht van de Heer zorg voor de leden van deze gemeenschap. Zij spannen zich in opdat het woord van de Heer in de gemeente tot zijn volle recht komt.
 
Bogdan & Lea Bãrbulescu

Bogdan & Lea B?rbulescu

Het oudstenechtpaar is Bogdan en Lea B?rbulescu. Ook zij weten zich geroepen door de Heer. En als gewaardeerde medewerkers staan zij het voorgangerechtpaar terzijdein hun bovenstaande bediening.
 
Carmelita Filemon

Carmelita Filemon

De diacones Carmelita Filemon draagt als gewaardeerde medewerkster al vele jaren haar steentje bij in de zorg en de geestelijke opbouw van de gemeenteleden.