In 1990 na de val van Cea?escu mocht ik, Cor van Delft,† voorganger van onze gemeente met een busreis, georganiseerd door de Oost Europa Zending, naar RoemeniŽ gaan om daar een aantal arme gezinnen te bezoeken die al vÚÚr de val van de dictator† door deze organisatie ondersteund werden.
Geschokt door de ellende die ik zag, ben ik† het jaar daarop samen met een bevriende voor- ganger Henk Herbold naar RoemeniŽ gereisd met een aanhanger vol hulpgoederen om iets te doen aan de schrijnende armoe en nood van talloze weduwen , zieken en zeer arme gezinnen.†

Met Henk Herbold en met Gods hulp zijn we samen ieder jaar weer teruggegaan, omdat we nauwelijks of geen verbetering zagen. Vanwege de enorme corruptie, die we zelf aan de lijve ondervonden bij de douane, bleef het land in een ontredderde toestand met o.a. slechte wegen en gesloten, in verval geraakte fabrieken. En hoewel er sinds de toetreding tot de EU enige verbeteringen op economisch gebied zijn gekomen, is het slechts een klein deel van het volk dat daarvan profiteert.
Nog altijd verkeren vooral de gezinnen waarvan de kostwinner ziek is en alleenstaanden die van een uitkering moeten leven in een schrijnende nood

Al die jaren werken we samen in RoemeniŽ met een Roemeense pastor Georghe Presecan, een bewogen man die zelf de armoe aan de lijve ondervonden heeft en die al in de vreselijke tijd van Ceau?escu een groot aantal alleenstaande weduwen en arme gezinnen in nood heeft bijgestaan.
Verder hebben wij ook enkele malen samengewerkt met pastor Nicu Pavel en met hem arme weduwen en gezinnen bezocht in de hoofdstad Boekarest, waar hij werkt en in S?veni e.o., dat ligt in de Roemeense provincie MoldaviŽ waar ook grote armoe heerst.

Sinds 2007 zet† ik met een team van jonge mensen vanuit onze gemeenschap ďHuisgezin GodsĒ onze hulpverleningsreizen naar RoemeniŽ voort.
We worden hierbij geweldig geholpen vanuit onze gemeenschap, waarvan vele leden een geweldige inzet geven op allerlei manieren om iedere reis tot een grote zegen te maken voor vele armen.
Daarnaast zijn we ook door diverse christelijke gemeenschappen en allerlei instanties en personen financieel en materieel geholpen, zodat we nu al vele jaren een grote vrachtbus konden huren en die konden vullen met vele hulpgoederen voor de armen.
We zijn ook dankbaar voor de jaren dat we geholpen zijn door de kinder knutselclub Narayana in Veldhoven, die ons prachtig, waaronder eigengemaakt speelgoed meegaven voor de arme kinderen in RoemeniŽ.
En zeer zeker zijn we ook dankbaar voor velen die met het werk meeleven en o.a. ons jaarlijks voorzien van prima 2e handskleding en schoenen.
In het bijzonder zijn wij de kinderkleding winkel ďSoulĒ in Eindhoven dankbaar voor tien- tallen plastic zakken met prima kinderkleding in allerlei maten die wij jaarlijks ontvangen.
Voor moeders met kinderen en 10-ers is het zeer zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in deze winkel aan de Hastelweg 151 te Eindhoven. U vindt daar goede 2e hands en nieuwe merkkinderkleding met 50 tot 70% korting voor uw kinderen of 10-ers. Of kijk eens op hun website www.soul2soulkidz.nl

In RoemeniŽ in de huizen waar we komen, zingen wij onder begeleiding van een gitaar blijde christelijke liederen die getuigen van geloof, hoop en liefde. En we bidden in Jezusí naam om Gods hulp en kracht voor deze families, alleenstaanden en zieken, om door te gaan in hun vaak zeer moeilijke omstandigheden.

We nemen de laatste jaren geen voedsel mee vanuit Nederland, maar kopen dit in de groothandel in RoemeniŽ. Dit is in de eerste plaats voordeliger en we hebben hierdoor ook meer ruimte voor andere hulpgoederen in de vrachtbus. En verder stimuleert dit ook de plaatselijke economie.
Aan elke familie die we bezoeken geven we een grote tas met voedsel en zeeppoeder ter waarde van ongeveer Ä 20
Daarnaast geven we naast kleding en schoenen ook schoolspullen aan de kinderen en natuurlijk ook speelgoed. Verder wat ook heel belangrijk is: vitaminen voor de kinderen en babyvoeding.

Ga ook eens een kijkje nemen bij de FOTOREPORTAGE van de laatste hulpverlenings- reizen.
Verder is er een SPONSORLOOP ten bate van de komende hulpverleningsreis.

Voor verdere informatie en/of deelname kun je bellen: 040-2540514.

Als jij een BIJDRAGE wilt doen in de kosten van de voedingspakketten voor de armen, kun je deze overmaken op onze bankrek. nr. NL 92 RABO 0124 8794 97 ten name van stg. Huisgezin Gods te Veldhoven,† m.v.v. voedselpakketten RoemeniŽ.
Iedereen hartelijk dank voor alle hulp!

terinzage